Η Vodafone δείχνει τον δρόμο για την κυκλοφοριακή αγωγή των παιδιών

Περίεργα : Νέα και Περίεργα

Η Vodafone, η Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής & Προαγωγής της Υγείας (ΕΚΠΠΥ) και το Κέντρο Έρευνας Πρόληψης Παιδικού Ατυχήματος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (ΚΕΠΠΑ) σχεδίασαν και υλοποιούν ένα νέο πρόγραμμα για την πρόληψη του παιδικού τροχαίου ατυχήματος. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προέκυψε καθώς έχει διαπιστωθεί μια αυξανόμενη τάση στο παιδικό τροχαίο ατύχημα στην Ελλάδα, η οποία κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις στο θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Το Πρόγραμμα Πρόληψης Παιδικού Τροχαίου Ατυχήματος έχει τόσο βραχυπρόθεσμους όσο και μακροπρόθεσμους στόχους, οι οποίοι αφορούν την παρούσα και την μελλοντική οδική συμπεριφορά των μαθητών, αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο αφενός να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και το ευρύ κοινό σχετικά με την σωστή οδική συμπεριφορά, και αφετέρου να μειώσει τα τροχαία ατυχήματα, που προκύπτουν από ελλιπή εκπαίδευση οδικής συμπεριφοράς παιδιών και ενηλίκων.

Προκειμένου να έχει την μέγιστη δυνατή αποδοχή από τους νεαρούς μαθητές, οι συντελεστές του προγράμματος δημιούργησαν μια μασκότ η οποία χρησιμοποιείται για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία του, στην οποία έδωσαν το όνομα «Πρόδρομος». Ο Πρόδρομος θα χρησιμοποιηθεί ως πρεσβευτής του Προγράμματος και θα παρέχει συμβουλές σωστής οδικής συμπεριφοράς σε μαθητές νηπιαγωγείων, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη την χώρα.

Περισσότεροι από 40.000 μαθητές σε 55 Δήμους σε ολόκληρη την χώρα από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα μέχρι την Λέσβο έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα οδικής αγωγής. Ειδικό εκπαιδευτικό υλικό – διαμορφωμένο ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε σχολικής βαθμίδας – διατίθεται στα σχολεία των 55 Δήμων, το οποίο διδάσκεται από τους εκπαιδευτικούς, που επιλέγουν το συγκεκριμένο μάθημα κατά την ώρα της ευέλικτης ζώνης.

Παράλληλα, σε κάθε επιλεγμένο Δήμο όπου θα υλοποιηθεί η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, θα πραγματοποιείται μία ημερίδα, στην οποία θα παρουσιάζεται αναλυτικά το πρόγραμμα, οι στόχοι του και ο τρόπος υλοποίησής του. Ταυτόχρονα, τοπικοί φορείς που θα συμμετέχουν θα αναδεικνύουν το θέμα σε τοπικό επίπεδο, γεγονός το οποίο θα ενισχύεται από ειδικό έντυπο υλικό.

Το Πρόγραμμα Πρόληψης Παιδικού Τροχαίου Ατυχήματος υλοποιείται με την υποστήριξη μιας σειράς συνεργατών, οι οποίοι προέρχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Οι πρώτοι αναλαμβάνουν την διασφάλιση της αποδοχής της εφαρμογής του προγράμματος, ενώ είναι υπεύθυνοι για τη διανομή του υλικού στους εκπαιδευτικούς και την ενημέρωσή τους ως προς τους τρόπους εφαρμογής και αξιολόγησής τους. Παράλληλα, έχουν επωμιστεί την ευθύνη της διοργάνωσης των ημερίδων κατά τη διάρκεια των οποίων παρουσιάζεται το πρόγραμμα στο ευρύ κοινό. Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν την άλλη μεγάλη ομάδα συνεργατών οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ευόδωση των στόχων του προγράμματος, δεδομένου ότι μόνο εκείνοι είναι σε θέση να μεταδώσουν τις αρχές του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικού Τροχαίου Ατυχήματος στους μαθητές κατά την ώρα της ευέλικτης ζώνης.

Τέλος, τόσο η Vodafone, όσο και η ΕΚΠΠΥ και το ΚΕΠΠΑ, έχουν ως απώτερο στόχο το Πρόγραμμα Πρόληψης Παιδικού Τροχαίου Ατυχήματος να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Προκειμένου να διασφαλιστεί το συγκεκριμένο γεγονός, έχουν εντάξει στη βασική του λειτουργία σύστημα αξιολόγησης, το οποίο αντλεί τις πληροφορίες του από τους ίδιους τους αποδέκτες του προγράμματος, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Όσον αφορά τη Vodafone, το Πρόγραμμα Πρόληψης Παιδικού Τροχαίου Ατυχήματος εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προγράμματος κοινωνικής ευθύνης, «Είμαστε κοντά», το οποίο μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει ενέργειες που αφορούν την ανάπτυξη της παιδικής προσωπικότητας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, που πραγματοποιήθηκε για την παρουσίαση του προγράμματος, ο Ακαδημαϊκός Καθηγητής Επιδημιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, κος Δημήτρης Τριχόπουλος δήλωσε σχετικά: «Μια από τις μεγαλύτερες αδυναμίες μας είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι τα ατυχήματα αποτελούν το κορυφαίο πρόβλημα δημόσιας υγείας, όπως αποτιμάται από τα χαμένα χρόνια αναμενόμενης ζωής και τον ανθρώπινο πόνο της άκαιρης θνησιμότητας».

Ταυτόχρονα, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής, κα Ελένη Πετρίδου, είπε: «Παρά τη δυσμενή θέση που κατέχει ακόμη η χώρα μας σχετικά με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες στον πόλεμο κατά της ασφάλτου (είμαστε στη δεύτερη χειρότερη θέση μετά τη Λετονία σε θανάτους παιδιών και νέων από τροχαία), αρχίζει να διαφαίνεται μια αισιόδοξη προοπτική: τα παιδικά τροχαία ατυχήματα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας παρουσιάζουν μια σταθερή πτωτική τάση της τάξεως του 7% ανά έτος. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι ακόμη ουσιαστικότερα, με συντονισμένες δράσεις των φορέων που ασχολούνται με την πρόληψη της άκαιρης θνησιμότητας από τη μεγαλύτερη σύγχρονη μάστιγα και επικέντρωση σε τρία συγκεκριμένα μέτρα (υποχρεωτική μεταφορά των παιδιών στο κατάλληλο για την ηλικία παιδικό κάθισμα, χρήση κράνους στη χρήση κάθε δικύκλου, αποφυγή της χρήσης αλκοόλ πριν την οδήγηση) και ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως οι έφηβοι και νεαροί ενήλικες.»

Τέλος, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone, κος Γιώργος Κορωνιάς, δήλωσε από την πλευρά του:

«Το πρόγραμμα Πρόληψης Παιδικού Τροχαίου Ατυχήματος που παρουσιάζουμε σήμερα, πιστεύουμε ότι έχει ουσιαστική σημασία και χρησιμότητα στην εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με τη συμπεριφορά τους στο δρόμο, ελπίζοντας να μειώσει τα παιδικά τροχαία ατυχήματα της χώρας μας. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι σ’ αυτή την προσπάθεια βρίσκουμε κοινωνούς τα ίδια τα σχολεία και τους δασκάλους, οι οποίοι θα μεταδώσουν την ανάγκη της πρόληψης στους νεαρούς πολίτες.

Θα ήθελα να τονίσω ότι η επιλογή μας να υποστηρίξουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήρθε λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τόσο η Ιατρική Σχολή όσο και η Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία του και τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητά του.

Εμείς από την πλευρά μας δεσμευόμαστε μέσα από αυτό το πρόγραμμα να λάβουμε ουσιαστική δράση και να συμμετέχουμε ενεργά στη βελτίωση της αυριανής κοινωνίας μας. Ελπίζω ο ‘Πρόδρομος’ του προγράμματός μας να γίνει πραγματικός πρόδρομος άλλων παρόμοιων ενεργειών και στο μέλλον.»


Πηγή: Vodafone
Για να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο σε αυτό το άρθρο και να το αναφέρετε / εμφανίσετε στο δικό σας blog/ιστολόγιο, website, άρθρο ή όπου αλλού θέλετε, μπορείτε να κάνετε copy & paste τον παρακάτω HTML κώδικα:Θα εμφανίζεται ως εξής: Η Vodafone δείχνει τον δρόμο για την κυκλοφοριακή αγωγή των παιδιώνΣχετικές Θεματικές Ενότητες

Θέματα γενικού ενδιαφέροντοςΝέα και ΠερίεργαΤεχνολογία και Επιστήμες
Συντάκτης: Neokles
Αναγνώσεις: 4603
Εκτύπωση Εκτύπωση

Βαθμολογία άρθρου:

Μέση βαθμολογία: 4,54 / 5
Αριθμός Ψήφων: 11

Παρόμοια θέματα

Ταξιδεύοντας καβάλα στο τέρας του Λοχ Νες Ταξιδεύοντας καβάλα στο τέρας του Λοχ Νες Το Τέρας το Λοχ Νες, το μυθικό θαλάσσιο ερπετό που, σύμφωνα...
Το ζεϊμπέκικο του θρόνου Το ζεϊμπέκικο του θρόνου Πιθανόν να έχει τύχει να ακούσετε κατά καιρούς διάφορες...
Ευθανασία σε 700 κοάλα στην Αυστραλία Ευθανασία σε 700 κοάλα στην Αυστραλία Οι αυστραλιανές αρχές θανάτωσαν περίπου 700 κοάλα στη...
Περισσότερα για Περίεργα

Δημοφιλέστερα

Δεν βρέθηκαν προσφατες δημοσιεύσεις
..Τα πιο δημοφιλή

Δημοσιεύτηκαν πρόσφατα

Sweet Charity στο θέατρο Badminton Sweet Charity στο θέατρο Badminton Το αριστούργημα του μίστερ μιούζικαλ Μπομπ Φόσι, δημιουργού...
Η Βίκυ Καγιά απέλυσε την μητέρα της! Η Βίκυ Καγιά απέλυσε την μητέρα της! Είναι γνωστό πως για αρκετά χρόνια, από το ξεκίνημα της...
Αποστολή: Άνθρωπος και Περιβάλλον Αποστολή: Άνθρωπος και Περιβάλλον Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ....
Περισσότερα στα Αρθρα μας

Πολυ-ψηφισμένα

Δεν βρέθηκαν προσφατες δημοσιεύσεις
Αλλες κατηγορίες και νέα

Υψηλότερη αξιολόγηση

Δεν βρέθηκαν προσφατες δημοσιεύσεις
Κι άλλες ειδήσεις