Σκοπιανό χαρτονόμισμα
Σκοπιανό χαρτονόμισμα
Σας θυμίζει τίποτα ο Πύργος;