81 βεβαιώσεις και πιστοποιητικά του δημοσίου μέσω ίντερνετ


Ημερομηνία Δευτέρα, 20 Μάι 2013 @ 07:35
Θέμα/Κατηγορία Τεχνολογία και Επιστήμες

Αποστολέας LavantiSΑπό τον υπολογιστή του σπιτιού τους θα έχουν τη δυνατότητα όσοι πολίτες επιθυμούν να διεκπεραιώνουν υποθέσεις τους με τη δημόσια διοίκηση, που αφορούν καταρχήν την έκδοση 81 πιστοποιητικών και εγγράφων, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Μ. Βολουδάκης.


Οι νέες υπηρεσίες, όπου η συναλλαγή του πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση μπορεί πλέον να διεκπεραιώνεται μέχρι τέλους ηλεκτρονικά, χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να επισκεφθεί αυτοπροσώπως οποιαδήποτε υπηρεσία, είτε για να υποβάλει αίτηση είτε για να παραλάβει έγγραφο, θα πραγματοποιούνται μέσω της εθνικής διαδικτυακής πύλης «ΕΡΜΗΣ» (www.ermis.gov.gr).

Οι πολίτες που επιθυμούν να συναλλάσσονται ηλεκτρονικά με το Δημόσιο θα πρέπει να απευθυνθούν σε ένα ΚΕΠ όπου με την επίδειξη της ταυτότητάς τους θα μπορούν να παραλάβουν κωδικούς που θα πιστοποιούν τα στοιχεία τους στη διαδυκτιακή πύλη «Ερμής».

Η διαδικασία της εγγραφής και επιβεβαίωσης ταυτότητας γίνεται μία φορά και μόνο για κάθε πολίτη. Στη συνέχεια να πραγματοποιεί πολλαπλές συναλλαγές με το Δημόσιο από οποιοδήποτε υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό του, ενώ θα παραλαμβάνει τα έγγραφα από τις αρμόδιες υπηρεσίες στην ηλεκτρονική θυρίδα που θα δημιουργηθεί στον ιστότοπο του ΕΡΜΗ.

Κατόπιν θα μπορεί να αξιοποιεί τα έγγραφα που παραλαμβάνει από τις υπηρεσίες αποστέλλοντάς τα με ηλεκτρονικό τρόπο στους φορείς του Δημοσίου χωρίς να χρειαστεί η παρουσία τους στα γραφεία καθώς αποτελούν επίσημα ηλεκτρονικά έγγραφα του Δημοσίου.

Παράδειγμα
Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός πολίτη που θέλει να συμμετάσχει σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και του ζητείται από την προκήρυξη να καταθέσει πιστοποιητικό σπουδών από ΙΕΚ θα πρέπει αρχικά να παραλάβει κωδικούς από το κοντινότερο ΚΕΠ και κατόπιν από τον υπολογιστή του σπιτιού του να καταθέσει ηλεκτρονικά την αίτηση για να παραλάβει τη βεβαίωση στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Κατόπιν μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικά τα έγγραφο στο ΑΣΕΠ καθώς θεωρείται επίσημο κρατικό έγγραφο.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης ρίχνει το βάρος της και στην άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών στα αιτήματα των πολιτών καθώς στο παρελθόν, όποτε επιδιώχθηκε να εφαρμοστεί η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών από το κράτος, υπήρχαν σημαντικές καθυστερήσεις στην αποσοτολή των εγγράφων λόγω των κενών που υπήρχαν στο θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους», ο υφυπουργός Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μ. Βολουδάκης έχει δώσει σαφείς οδηγίες στις υπηρεσίες προκειμένου να ορίσουν υπεύθυνους υπαλλήλους για την ηλεκτρονική επικοινωνία των πολιτών με το κράτος. Παράλληλα θα λειτουργήσει ειδικός χώρος στον ιστότοπο του ΕΡΜΗ, όπου οι πολίτες θα μπορούν να αποστέλλουν τα παράπονα ή τις παρατηρήσεις τους για τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.


Το νέο σύστημα
Ποια πιστοποιητικά και βεβαιώσεις καλύπτονται

Ο αριθμός των διαδικτυακά διαθέσιμων πιστοποιημένων διαδικασιών των ΚΕΠ θα αυξάνεται σταδιακά, ενώ το περιβάλλον της διαδικτυακής πύλης θα αναβαθμίζεται τεχνικά ώστε να γίνει περισσότερο φιλικό προς του πολίτες, σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Από τις πρώτες 81 υπηρεσίες που θα είναι προσβάσιμες στο Διαδίκτυο για τους πολίτες, οι σημαντικότερες θα σχετίζονται με την έκδοση πιστοποιητικών που αφορούν: χορήγηση βεβαίωσης για έγκριση ασφάλισης από τον ΟΓΑ - προώθηση δελτίου απογραφής για έκδοση βιβλιαρίου υγείας, χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης και πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωσης βαθμολογίας εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), χορήγηση αντιγράφου άδειας επάρκειας διδασκαλίας γλώσσας (λόγω απώλειας, καταστροφής της ήδη εκδοθείσας), βεβαίωσης αποδοχών για υπηρετούντες δασκάλους ή νηπιαγωγούς, βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές δασκάλους ή νηπιαγωγούς καθώς και υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για δασκάλους, νηπιαγωγούς και καθηγητές, χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας και βεβαίωσης για το ομοταγές πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα ΑΕΙ της αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ).

Παράλληλα θα εκδίδονται βεβαιώσεις περί τροποποίησης ή μη καταστατικών Α.Ε., περί μη ανάκλησης άδειας σύστασης Α.Ε., περί του ισχύοντος Δ.Σ., περί καταβεβλημένου κεφαλαίου Α.Ε. και λοιπών στοιχείων καταχωρισμένων στο Μητρώο Α.Ε., βεβαιώσεις αναπηρίας ακόμα και προϋπηρεσίας αστυνομικών καθώς και πιστοποιητικά για τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας σε ευπαθείς ομάδες πολιτών (επίδομα καυσίμων, τυφλότητας κ.τ.λ).Πηγή: Εθνος.gr / Νίκος Τσίτας


Το άρθρο αυτό προέρχεται από

HotStation.gr Greek Radio online


http://www.HotStation.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι το εξής
http://www.HotStation.gr/article3189.html