<<30 20101 20102 2010>>

: Joanna Drigo
: 10:00
: 02 () 00 ()
: Vinilion - -
: 
-

: 
live . , , . ’ Pj Harvey.

Joanna Drigo unplugged .. - : Joanna Drigo
: 1 (1/10/2010)
: Vinilion ( 92 & )
: 2102692640
: