<<1 20082 20083 2008>>

: The Funkey show live
: 12:00
: 03 () 00 ()
: Mikes Iris Bar, 6
: 
-

:  

: Discomania party
: 11:30
: 
: Club Notia - A
: 
-

:  Discomania.gr !!
2 club , Disco Italodisco hits 80.
Club Notia - 16 -