νύχτα -θάλασσα
νύχτα -θάλασσα
ζωγραφική - λαδια τιτλος: νύχτα -θάλασσα