Το νεφέλωμα της κεφαλής του ίππου
Το νεφέλωμα της κεφαλής του ίππου
Βρίσκετε στον αστερισμό του κυνηγού Ωρίωνα σε απόσταση 1.600 ετών φωτός απο εμάς (1 ετος φωτός είναι η απόσταση που διανύει το φώς στο κενό, αν ταξιδεύει 1 χρόνο..) Από τα πιο εντυπωσιακά νεφελώματα στον νυκτερινό ουρανό και αποτελείτε απο αέρια και σκόνη.. Ακολουθήστε αυτο το link ( http://www.noao.edu/image_gallery/images/d4/horseheadx.jpg ) για μια πιο "γενική" αποψη.. και μετά ψαχουλέψτε τη url...