δύση στο δρόμο Λάρισα - Πολυδένδρι
δύση στο δρόμο Λάρισα - Πολυδένδρι
δύση στο δρόμο Λάρισα - Πολυδένδρι