Γυμνά - Gymna Kalodia
Γυμνά - Gymna Kalodia
Ta Γυμνά Καλώδια sto Live Music Festival - Θεατρο Πέτρας - Πετρούπολη