Απ τα ψηλά στα χαμηλά
Απ τα ψηλά στα χαμηλά
Το εξώφυλλο από το πρώτο μου ερασιτεχνικό Cd!!! Απ τα ψηλά στα χαμηλά