Μαχαιρίτσας Τσακνής
Μαχαιρίτσας Τσακνής
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Διονύσης Τσακνής στην σκηνή του Ζυγού