Αντιπερισπασμός στην ζέστη...
Αντιπερισπασμός στην ζέστη...
Η θέα από την κουζίνα στο χωριό (Βυτίνα) πέρσυ τον χειμώνα.