Λίμνη Πλαστήρα  - Καρδίτσα
Λίμνη Πλαστήρα - Καρδίτσα
Στη λίμνη Πλαστήρα στη Καρδίτσα