Α ρε μάνα...
Α ρε μάνα...
... σου στόλισα το αμάξι!