Μου φυγε η πετούγια..
Μου φυγε η πετούγια..
Αααα, οχι την βρήκα, ήταν από την έξω πλευρά του παρθυρου..