εσένα το ποδήλατό σου έχει καλαθάκι;
εσένα το ποδήλατό σου έχει καλαθάκι;
εσένα το ποδήλατό σου έχει καλαθάκι;