Γατό-σκυλο - ρέκλα
Γατό-σκυλο - ρέκλα
Κάνει μια νύστα, ή είναι ιδέα μας;