Χνουδωτό!
Χνουδωτό!
..σκυλάκι.. Εσάς τι σας φάνηκε πως είναι;