Γιάννενα
Γιάννενα
Το χωριό λέγεται Λογγάδες και βρίσκεται 15 km έξω απο την πόλη των Ιωαννίνων...