Σταση Μετρό - Ευαγγελισμός
Σταση Μετρό - Ευαγγελισμός
Αυτά είναι ...απόψεις.. Πιο εύκολα θα το θυμηθεί ο τουρίστας οτι κατεβαίνει στην στάση του ξαδέλφου της Kate Moss