Αποκλεισμένοι οι δεκάδες εργαζόμενοι στον HotStation
Αποκλεισμένοι οι δεκάδες εργαζόμενοι στον HotStation
κλειστός ο δρόμος μπροστά από τα γραφεία του σταθμού!