Μελίσσια
Μελίσσια
άλλη μια άποψη από το ίδιο μπαλκόνι..