κληματαριά
κληματαριά
κληματαρκά ,στυλωμένη μέ κανιά τζιαι η θάλασσα πού εν κοντά φοάται μεν σε πνίξει.