Καλοί οι σκωτζέζοι αλλά...
Καλοί οι σκωτζέζοι αλλά...
..πρέπει να μάθουν να κάθονται με φούστα...!