Με νόμο όλοι θα θεωρούμαστε μετά θάνατον δότες οργάνων


Ημερομηνία Πέμπτη, 31 Μάρ 2011 @ 15:30
Θέμα/Κατηγορία Θέματα γενικού ενδιαφέροντος

Αποστολέας LavantiSΤα όργανά μας θα μπορούν πλέον να παίρνουν για μεταμοσχεύσεις εκτός αν έχουμε δηλώσει την αντίθεσή μας πριν τον θάνατοΤα… χνάρια των Ισπανών σε ό,τι αφορά τη δωρεά οργάνων πρόκειται να ακολουθήσουν λίαν συντόμως και οι Ελληνες. Σύμφωνα με προσχέδιο νόμου για τις μεταμοσχεύσεις, που δημοσιοποίησε ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος, όλοι θεωρούνται δότες οργάνων μετά θάνατον, εκτός εάν έχουν ρητώς δηλώσει εν ζωή το αντίθετο στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ). Δε θα απαιτείται πλέον η συναίνεση από συγγενείς βάσει του προσχέδιου νόμου με τίτλο «Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων και άλλες διατάξεις».

Το προσχέδιο εισάγει τον όρο «εικαζόμενη συναίνεση», που σημαίνει ότι εφ’ όσον ο υποψήφιος δότης δεν είχε δηλώσει στον ΕΟΜ την αντίθεσή του στη δωρεά οργάνων του όσο ζούσε, θα μπορούν να αφαιρούνται τα όργανα μετά τον θάνατό του.Το προσχέδιο προβλέπει επιπλέον τη διεύρυνση του βαθμού συγγένειας (από τον 2ο στον 4ο βαθμό) στις ζώσες μεταμοσχεύσεις, ενώ επιτρέπει την αφαίρεση οργάνων από ζώντα δότη με τον οποίο ο ασθενής έχει υπογράψει σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης ή συνδέεται αισθηματικά (απαιτείται άδεια με δικαστική απόφαση). Σε περίπτωση που μεταξύ δότη και λήπτη δεν υπάρχει ιστοσυμβατότητα, πραγματοποιείται η αφαίρεση οργάνου και ταυτόχρονα ο ασθενής προτάσσεται στην κατάταξη στο εθνικό Μητρώο με τους λήπτες.

Ενα άλλο σημαντικό νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε χθες στο υπουργικό συμβούλιο αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σύμφωνα με αυτό, όλες οι διοικητικές πράξεις θα εκδίδονται ηλεκτρονικά και εισάγεται η ηλεκτρονική σύνταξη, η διακίνηση και η διαβίβαση εγγράφων. Καθίσταται για πρώτη φορά υποχρεωτική η ηλεκτρονική υπογραφή των εγγράφων. Επίσης, ο πολίτης απαλλάσσεται από την κλασική χρονοβόρο διαδικασία επικύρωσης, καθώς ρυθμίζεται η αποδεικτική ισχύς/αποδοχή των ηλεκτρονικών αντιγράφων.

Εν τω μεταξύ, αλλάζει η διαδικασία υποβολής των «πόθεν έσχες» που θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, ενώ με υπουργική απόφαση εξουσιοδοτήθηκε ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης να συνάψει προγραμματική σύμβαση 2,3 εκατ. ευρώ με την Κοινωνία της Πληροφορίας για να δημιουργηθεί η ηλεκτρονική βάση που θα δέχεται τα «πόθεν έσχες» 300.000 υπόχρεων (κρατικών λειτουργών, δημοσιογράφων κ. ά.). Oι δηλώσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Αρχή για το Ξέπλυμα του «Μαύρου Χρήματος», στην οποία θα δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου, ενώ ο Αρειος Πάγος, που έχει την αρμοδιότητα σήμερα ελέγχου των δηλώσεων αυτών, θα είναι υπεύθυνος μόνο για τα «πόθεν έσχες» των δικαστικών λειτουργών.

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α. Ε.» ορίζεται ως δικαιούχος για τη σύσταση υπηρεσίας για την ηλεκτρονική υποβολή, τον έλεγχο και την επεξεργασία των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.


Πηγές: Καθημερινή / Πρώτο Θέμα


Το άρθρο αυτό προέρχεται από

HotStation.gr Greek Radio online


http://www.HotStation.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι το εξής
http://www.HotStation.gr/article2469.html