<<22 200923 200924 2009>>

: dj Anel80 - Reggae dub DJ set
: 11:00
: 04 () 00 ()
: Glam Bar -
: 
-

: GLAM BAR - GAZI - DEKELEON 40 - METRO "KERAMIKOS"
23-01-2009 (FRIDAY) - DJ ANEL80 - REGGAE DUB DJ SET
24-01-2009 (SATURDAY) - LIVE NIGHT (GENNESIS - TRENDY HOOLIGUNS)
SAS PERIMENOUME!